Patrycja Rabińska

E: patrycja.rabinska@marielhaan.com

Tel: +48 504 006 016

 

2017

Created by - check this out >

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariel & Haan Communications Patrycja Rabińska, ul. Wąwozowa 22 lok. 9, 02-796 Warszawa, NIP: 9512048859

 

Dane Kontaktowe Administratora

  • Adres email: patrycja.rabinska@marielhaan.com
  • Telefon: 504 006 016
  • Adres korespondencyjny: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

 

Cele przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane, aby: odpowiedzieć na kontakt z naszą firmą oraz analizować statystyki ruchu na stronie internetowej marielhaan.com.

Udzielona przez Państwa zgoda jest podstawą przetwarzania danych.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom, które dostarczają nam statystyki naszej strony internetowej. Państwa dane mogą również zostać przekazane organom nadzorczym - na ich żądanie - aby zweryfikować operacje przetwarzania danych.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres, który jest potrzebny do udzielenia Państwu odpowiedzi na kontakt. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń - jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Stanowi to usprawiedliwiony interes administratora danych.

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych, które Państwa dotyczą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z ich profilowaniem (zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji) oraz uzyskania informacji na temat danych Państwa dotyczących. 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, jeśli uznają Państwo, żę przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą naruszają przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 r. 

 

Wymóg udostępniania danych

Zgodnie z Rozporządzeniem nie muszą Państwo podawać danych osobowych. Istnieje możliwość zablokowania nadawania plików cookies w przeglądarce. W przypadku niepodania danych informujemy, że nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomości.

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en